måndag 18 mars 2019

Apropå censur

Nedanstående artikel verkar vara cesurerad på Facebook. Jag länkar den här och ser om den kommer förbi FBs censur...

Den är skriven av Poul Steigan från Norge...

https://www.lindelof.nu/kritiska-situationer-och-okritiska-medier-berattelserna-som-dodar/

torsdag 22 november 2018

Jemen – det undanskymda kriget

Mars 2015 startade flygkriget mot Jemen av en koalition av arabiska kungadiktaturer anförda av Saudiarabien. Klartecken för anfallet gavs av USA som tillsammans med Storbritannien och Frankrike ställde sig bakom det och själva deltar med krigsinsatser.

Alltså samma aktörer som ligger bakom stödet till terroristerna i Syrien. Förvånande?

På marken går saudierna skoningslöst fram tillsammans med Al Qaida-trupper, Blackwater och legoknektar från Colombia. Det har lett fram till en humanitär katastrof.

Av en befolkning på 27 miljoner är 21 miljoner i behov av akut nödhjälp. Systematiskt har infrastrukturen bombats sönder med 90 000 flyganfall i detta fattiga land med en rik och stolt historia. Målet tycks vara att knäcka Jemen som suverän stat.

Media vilseleder. Det har länge skrivits att cirka 10 000 människor dött. Beräkningar från 2017 visar att 200 000 människor kan ha dött i kriget. Det påstås att det är ett ställföreträdande krig mellan Saudiarabien och Iran som skulle vara lika goda kålsupare.

Men i en ingående analys av Jemenexperten Elisabeth Kendall med 72 referenser framgår att Iran inte alls är materiellt involverat i kriget och ger en blygsam hjälp till Houthis som inte innefattar några tunga vapen.

Houthi-upproret är kopplat till inhemsk politik och krav på suveränitet snarare än religion.

Nu har USA anbefallt förhandlingar och att Sverige kan vara en lämplig plats. Visst är förhandlingar oftast bättre än krig och synnerligen påkallade i fallet Jemen men ändå är det som att sätta bockar till trädgårdsmästare.

Sverige är en liten men hungrig imperialistisk stat, sa en gång CH Hermansson, väl insatt i politisk ekonomi. Och när det gäller Jemen är Sverige i högsta grad delaktig. Så kallad feministisk utrikespolitik till trots har Sverige nära ekonomiska förbindelser med Saudiarabien och säljer bland annat vapen som används i slakten på Jemens folk.

Det finns en geopolitisk aspekt. Folket i Jemen får betala ett högt pris för USA:s, Israels och Saudiarabiens projekt för ett så kallat nytt Mellanöstern och kontroll av sjövägen mellan Asien och Europa.

Men houthierna har ett starkt folkligt stöd och kriget har inte blivit någon quick fix.

Det är vår skyldighet att protestera.ULF BJERÉN

tisdag 25 september 2018

Om konspirationsteorier, foliehattar och judehatare

Nedanstående är en insändare som jag skrev som argument mot artikeln "Bland foliehattar och judehatare" i Proletären nummer 35. Den publicerades inte. Så här är den i stället:

Jag försöker läsa den något generaliserande artikeln i Proletären "Bland foliehattar och judehatare" för andra gången. Måste säga att den fortfarande känns så virrig, klasslös och utan sammanhang att jag inte riktigt förstår vart man vill komma.

Som Palmemordet och polisspåret... Om vi nu tror på detta spår...Ser vi då "lobbyism och elitens diskreta nätverksbyggande" eller ser vi en "ondskefull global konspiration"? Kan någon förklara skillnaden bortsett från språket. Jag menar båda är ju fullständigt utan klassammanhang.... Hur ser vi på Palmemordet? Ensam galning eller konspiration?

Apropå fantasifulla namn som ”Illuminati” och ”djupa staten”. Har kommunistiska manifestet och Lenin fel när de skriver att kapitalismen formerar sig i allt större truster och konglomerat? Hur är det med tesen att "staten är ett instrument i den härskande klassens tjänst"... Menar man då att kapitalismen är underordnad eller menar man överordnad staten? Om den är underordnad gäller de då också när den uppnått "imperialismen som kapitalismens högsta stadium"? Kan det vara detta som icke socialistiska rörelser (konspirationsrörelser) tycker sig se men inte kan sätta in i ett klassammanhang och därför måste döpa till dessa olika namn?

Hur ser vi på sambandet mellan Kennedymordet och fortsättningen på Vietnamkriget och vapenindustrins intressen i det kriget? Är det något vi får spekulera över?

Hur ser vi på Contras/CIA-kopplingarna med tillhörande knarksmuggling på 80-talet?

Hur ser vi på Jugoslavienkriget, Libyenkriget, Syrienkriget? Folkresning eller försök till imperialistiskt maktövertagande?

Afghanistan... Vad bottnar det kriget i? Var det Sovjet som anföll Afghanistan eller var det USA (kapitalismen) som underblåste islamistiska strömningar mot en progressiv regering som stod nära grannlandet Sovjetunionen?

Varför gick man in i Afghanistan 2001 när de som man stöttat under hela kriget hade makten? Är man väldigt konspirationsteoretisk om man misstänker att det kan ha att göra med att talibanerna brände opiumfälten? Tage G Pettersson har ju sagt att 30 - 40% av världen heroin kom från de fälten... Mycket pengar som gick förlorade...

Kan det vara så att "kriget mot terrorismen" verkligen är ett krig mot terrorism? Tror vi på det?

Rotchild? Är han jude eller är han kapitalist? Alltså ur ett socialistiskt perspektiv... Hur mycket makt kan den familjen tänkas ha? Vilket man än väljer... Måste man då inte ha samma syn på Wallenberg? Vem/vilka har makten i Sverige? Alltså var det Löfven som hade med sig Wallenberg till Saudiarabien eller var det Wallenberg som hade med sig Löfven? Detta är inte en "hönan och ägget"-fråga.

Samt media. Sveriges tidningar ägs idag av olika konglomerat. Schibstedt, Stampen, Gota media, Bonniers. Finns det fler? Hur ser vi på att de olika blockens tidningar har samma ägare? Handlar det bara om kapitalkoncentration eller är det ett sätt att kontrollera informationsflödet i Sverige? Kan det vara detta vi är rädda för när vi skräms av ordet konspirationsteori? Att vi inte har en chans att överrösta dessa media om de skulle sätta igång en kampanj mot oss.

Stay behind-rörelsen... Finns inte den? Vad handlar artikeln om egentligen? Är det nån slags beröringsskräck eller vad är det? Eller handlar det om att vi har fascisterna som kompass? Alltså vad dessa än säger så måste vi säga tvärtom. T.ex. om pensionärer, Syrienkriget, imperialistiska konspirationer under fantasifulla namn m.m....

Eller är det så att makthavarna i västvärlden har uppnått ett slags högre andligt stadium som innebär att de har slutat konspirera?

Länkar: Bland foliehattar och judehatare
samt denna polemik:

måndag 11 december 2017

Nämn inte Libyenkriget

Om man nu hade en humanitär och seriös agenda... Varför bombade man sönder Libyens bevattningsanläggningar?

Ulf Bjerén i Karlskrona skriver:

CNN:s reportage om slavhandel i Libyen har väckt känslor. Men som vanligt i dessa sammanhang begränsar media perspektivet.

Att Nato bombade sönder Libyen 2011 nämns inte. Det är som utraderat ur historien. Ändå är det den viktigaste informationen om vi önskar förstå varför det idag råder kaos och misär i Libyen. Därför lite bakgrund.

Libyen var 1969 när den nationella revolutionen genomfördes ett av jordens fattigaste länder. De flesta var analfabeter och människor svalt. Men oljan nationaliserades och USA och Storbritannien tvingades lämna sina baser. En snabb utveckling av landet följde.

Innan Nato angrep 2011 hade Libyen Afrikas högsta och jämnast fördelade levnadsstandard. Utbildning och sjukvård var kostnadsfri. Det var en suverän, sekulär stat, av WHO och Unesco rankad som High Human Development-land, nr 53 av 194 undersökta länder.

Libyen hade god självförsörjningsgrad av livsmedel trots att nio tiondelar av landet var öken. Det möjliggjordes av ett sinnrikt bevattningssystem med pipelines från underjordiska sjöar under Sahara och subventioner till jordbruket.

Libyen öppnade för fattiga afrikanska länder att låna pengar till investeringar utan att göra sig beroende av IMF och Världsbanken och stod i Afrikanska unionen emot USA:s försök att militärt etablera sig på den afrikanska kontinenten. Stora utvecklingsprojekt finansierades av Libyen som också ville skapa en till dollarn konkurrerande världsvaluta, gulddinaren.

Studenter från fattiga afrikanska länder fick på förmånliga villkor studera till läkare och ingenjörer på Nasseruniversitetet i Tripoli och landet hyste många gästarbetare.

USA:s ambassad klagade, enligt WikiLeaks, i korrespondens med Vita huset på ”resursnationalism” och rekommenderade Pentagon att ta itu med problemet.

”Natos War on Libya” av Maximilian Forte och ”Libyens geopolitik” av Ola Tunander ger bilden av hur lögner, idag vederlagda och dementerade, fördes ut av media som krigspropaganda. När Gadaffi förklarade att Al Qaida ledde markkriget förlöjligades han trots att den ökände Abdulhakim Belhadj var ÖB i Natos marktrupper.

Under falsk flagg, skydd av civilbefolkningen, bombades landets infrastruktur sönder och samman i 9658 flyganfall under 207 dagar. Bevattningsanläggningarna var bland det första som bombades. Därefter fabrikerna som tillverkade reservdelar. Skolor, Nasseruniversitetet och sjukhus var bombmål. Det var det största raset i Failed States Index som noterats.

Svenska Jas Gripen hjälpte Nato att rekognosera bombmål och svenska soldater spred propagandaflygblad som i strid med internationell rätt uppmanade till regimförändring. 240 svenska riksdagsledamöter röstade för krossandet av Libyen. De sover nog gott om nätterna för av svenska media behöver de inte frukta sanningen.

Medias motto tycks vara: Nämn inte Libyenkriget!

Ulf Bjerén Karlskrona

måndag 2 oktober 2017

Vem hotar världsfreden?

Ulf Bjerén från Karlskrona skriver:

Koreakonflikten är en brännpunkt i världspolitiken. En enda gnista kan tända en världsbrand.

Koreanerna minns USA:s folkmord i Koreakriget 1950-53. Det som opinionen i väst är föga medveten om: Miljoner döda koreaner och ödelagda städer i ett rasistiskt krig mot gulingar. Koreaner jagades som råttor. Kemiska och biologiska vapen användes av USA som också hotade med kärnvapen.

I över sextio år har Nordkorea krävt att stilleståndsavtalet som avslutade Koreakriget ska ersättas med ett fredsavtal. USA har vägrat.

Under hela denna period har vi matats med obekräftade skrönor och greuelpropaganda. Krigspropagandan avhumaniserar det koreanska folket och legitimerar grym ekonomisk aggression och militär upprustning i Koreas närområde. Mängder av kärnvapen har placerats ut i strid med icke-spridningsavtalet.

Konflikten står inte mellan Nord- och Sydkorea. USA pressar Sydkorea att sluta upp bakom en oförsonlig linje. USA har kommandot över provokativa militärövningar vid Nordkoreas gräns. USA pressar säkerhetsrådet att besluta om sanktioner och USA:s president hotar att förinta Nordkorea.

Vad är logiken bakom Nordkoreas kärnvapensatsning? Säkerhetsanalytikern Niklas Swanström ger svaret i Aftonbladet 3/9: ”För sent att agera militärt mot Nordkorea… Nu har de kapacitet att slå tillbaka.”

I en värld där krigarregimen i Vita huset anfallit och förstört en rad länder som bara de senaste femton åren beräknas ha kostat tio till elva miljoner människor livet har Nordkorea satsat på en avskräckningsstrategi.

Nordkorea har sett hur det gick för Irak och Libyen som först lurades att avrusta och sedan skoningslöst angreps och förstördes.

De har sett hur USA i våras sände 59 Tomahawkmissiler mot en syrisk flygbas och kort därefter fällde ”alla bombers moder” över Afghanistan. De har sett hur USA stött terrorister i Syrien och arrangerat en fascistledd statskupp i Ukraina. Allt detta grova brott mot folkrätten.

De har fått utstå jättelika militärövningar med fingerade angrepp och ”halshuggningsoperationer” mot sin statsledning.

Det har kunnat ske utan att FN enligt sina stadgar ingripit till offrens försvar och nu har USA pressat säkerhetsrådet att bestraffa det hotade Nordkorea med än hårdare sanktioner. När Ryssland och Kina i det läget gemensamt föreslår att både USA och Nordkorea ska frysa den militära upptrappningen avfärdas det av USA med en fnysning.

Problemet är således inte Nordkoreas kärnvapen utan USA:s aggressioner och krigshot. Det är det stora hotet mot världsfreden.

Ulf Bjerén Karlskrona

söndag 12 februari 2017

Varning för Amnesty

Ulf Bjerén skriver om Amnestys senaste "rapport"

Amnesty International kom nyligen med en rapport, Människoslakteriet. De hävdar att fem till tretton tusen människor avrättats i ett fängelse norr om Damaskus mellan september 2011 och december 2015. Detta låter ju förskräckligt och tveklöst stärker det mångas bild av en brutal diktator Assad.

Kruxet är bara att rapporten är vetenskapligt undermålig och saknar tillstymmelse till bevis. Den är framtagen i Storbritannien och bygger på uppskattningar och extrapolleringar.

Amnesty skriver själva att de inte besökt Syrien och att de flesta intervjuade finns i södra Turkiet. Dokumentation i form av namn eller listor på människor som avrättats saknas helt. Alltså rör det sig om odokumenterade påståenden av regeringsmotståndare.

Det första att komma ihåg när det gäller kriget i Syrien är att det inte varit något krig om inte USA-regimen bestämt sig för att destabilisera landet och angripit det med över hela världen hopsamlade terroristiska arméer. Detta är väldokumenterat men föga känt bland allmänheten på grund av medias och politikers intressestyrda faktaresistens.

I propagandan för att skapa acceptans för det vidriga övergreppet har Amnesty och andra västbaserade så kallade NGO-er spelat en viktig roll.

Låt oss rekapitulera några tidigare exempel på Amnestys roll i krigsförberedande propaganda:

I förspelet till Kuwaitkriget 1990 vittnade dottern till Kuwaits FN-ambassadör som anonym sjuksköterska inför ett kongressutskott om hur irakiska soldater dragit ut prematura spädbarn ur kuvöserna på ett sjukhus.

Uppgifterna spreds först av Amnesty och sedan av PR-byrån Hill & Knowlton. De gick ut i internationella media men var en iscensatt bluff. Det så kallade vittnet hade inte ens befunnit sig i Kuwait utan på en skola i Washington.

Propagandan banade väg för missilerna mot Iraks civila infrastruktur vilket var början på det ödeläggande kriget och sanktionerna mot Irak.

Amnestys överdrivna rapport om en förestående massaker i Benghazi i Libyen 2011 liksom det fantasifulla påståendet att Libyens regering delade ut potenshöjande medel för massvåldtäkter som spreds av organisationen var ren krigspropaganda utan verklighetsanknytning.

Den propagandan gjorde det möjligt att neutralisera stora delar av krigsmotståndet i väst och utlösa Natos bombkrig mot Libyen som förstörde infrastrukturen i Afrikas mest välmående land och skapade bestående kaos och misär.

En organisation som Amnesty påminner om missionärerna under den koloniala eran. Individuell välgörenhet och den prestige den skapar utnyttjas av ledningen under inflytande av imperialistiska maktcentra till att legitimera grymma övergrepp på hela länder och folk.

Ulf Bjerén

söndag 8 januari 2017

Överraskningarnas år

Den krigsretorik som våra medier i dag sprider mot vårt grannland Ryssland är bland det mest skrämmande jag upplevt under min livstid. Ulf Bjerén från Karlskrona skriver om sin syn på världshändelserna och krigspolitiken år 2016...
--------------------
2016 avslutades med seger för Syrien i slaget om Aleppo.

Västmedia har svårt att hantera besvikelsen över att terroristerna i Al Nusrafronten besegrats och söker dölja att officerare från bl.a. USA, Israel och Saudiarabien lett deras krig i östra Aleppo genom att dränka den informationen i desinformation och krokodiltårar.

Förödelsen och lidandet i Aleppo, som angriparna i USA-alliansen bär det fulla ansvaret för, skylls i vanlig ordning på regeringen i Damaskus som försvarat sitt land mot de av väst lejda terroristerna och därvid, med stöd av folkrätten, tagit hjälp av Ryssland.

Det är ännu för tidigt att förutsäga om Aleppo kommer att bli en historisk vändpunkt av samma betydelse som exempelvis Stalingrad eller Dien Bien Phu.

På hemmaplan karaktäriserades 2016 av ogrundad antirysk propaganda.

Ett exempel: TT publicerade en artikel från Nordiska rådets möte i Köpenhamn som återgavs i många tidningar 3 november under rubriken: ”Norden söker enad taktik mot Ryssland”. I artikeln citeras statsministern: ”Sanktionerna bör fortsätta så länge Ryssland inte implementerar kraven i Minsköverenskommelsen säger Stefan Löfven om Rysslands annektering av Krim.”

Men Minskavtalet handlar inte om den fredliga återföreningen av Krim med Ryssland utan om kriget mot Donbass. Är det en okunnig journalist som ligger bakom TT-artikeln eller, än värre, vet inte statsministern vad han talar om?

Det illustrerar nivån på den russofoba propagandan. Ett annat exempel är när det officiösa flaggskeppet Dagens Nyheter utpekar ”svenska apologeter för Putin”, ”Putins svenska brigad eller stödbataljon”, ”en form av femtekolonnare”.

Vilka är det DN åsyftar? Jo, Sven Hirdman, tidigare Moskvaambassadör och Hans Blix, docent i folkrätt och tidigare folkpartistisk utrikesminister, båda anhängare av svensk alliansfrihet. De är femtekolonnare för att de, enligt DN, hävdar att ”hotet från Ryssland beror på att landet känner sig provocerat av väst”. Ridå.

2016 blev omskakande för etablissemanget. Folkens missnöje kombinerat med splittring i härskarklasserna bröt igenom i Brexit och förde krigspartisten Hillary Clinton till nederlag och Trump till presidentämbetet i USA.

Trump sa sig vilja normalisera förhållandet till Ryssland, avbryta handelskriget och få ett slut på krigen i Västasien men har en udd riktad mot Kina. Samma syn på Ryssland har huvudkandidaterna i det franska presidentvalet, Fillon och Le Pen, och de vill också erkänna Krims samhörighet med Ryssland, förevändningen för sanktionerna. I flera EU-länder och i Moldavien har regeringar bildats med ungefär samma syn.

Ska Sverige fortsatt stå i frontlinjen med antirysk konfrontativ politik? Hur ska Löfven och Wallström med den så kallade feministiska utrikespolitiken tackla den nya geopolitiska verklighet som tar form i dessa överraskningarnas år?

Ulf Bjerén