måndag 16 september 2013

Vad hände i Goutha?

Journalisten Karin Leukefeld rappoorterar inifrån Syrien i junge Welt. Översättning Sixten Andréasson.

Maktkamp i Oasen (Goutha).

Framryckningen i Damaskus stoppades: Syriska armén trängde tillbaka de islamistiska brigaderna. Då kom rapporter om giftgasangrepp.

Skulle USA ingripa med ”riktade flygangrepp” kommer de inte att skydda den syriska civilbefolkningen. Syftet med anfallet tjänar förmodligen till att genomföra ”militärt jämviktsläge” på bekostnad av de syriska stridskrafterna, som de senaste månaderna och veckorna framgångsrikt har kunnat slå tillbaka rebellerna i flera delar av landet. Angreppen kommer inte att i större utsträckning stödja den oklara strukturen hos ”Fria Syriska Armén”, utan brigaderna av islamister, som med Damaskus som huvudstad vill grunda ett ”Islamistiskt Kalifat”. Tack vare deras övervägande saudiska pengagivare har de sen första angreppet på metropolen i juli 2012 dragit ihop runt 25 000 krigare i området Ghouta (Oasen). Den enastående gröna gördeln öster och söder om Damaskus har blivit en stridszon och samlingspunkt för stridande från alla delar av landet och från utlandet. Minst 13 olika brigader med namn som ”Harun Al-Rashid”, ”Sanningens Svärd” eller ”Kalifatets Ära” strider i området mellan Arbeen, Zamalka och Sakba, från Barzeh över Qaboun och Jobar till Douma och Harastaoch de sydligare utlöparna av det palestinska lägret Jamuk. Civilbefolkningen har sen månader lämnat dessa områden.

Den 21 augusti hade de syriska stridskrafterna i sin operation ”Stadens Skyddssköld” trängt tillbaka Nusrafronten från en viktig stödjepunkt i infarten till förorten Jobar, rapporterar den libanesiska dagstidningen Al_Safir. Syftet var att bryta belägringen av Damaskus från söder och öster. Den intagna stödjepunkten var central för underhållet av de stridande som kom över Ghouta från Jordanien, där de utbildats av CIA och utrustats av saudiska pengagivare. Denna försörjningskedja koordinerades också av FSA:s militärråd. Deras kämpar trängdes visserligen tillbaka av islamisterna.

För att avvärja framryckningen av den syriska armén hade Nusrafronten dagarna före och efter den 21 augusti avfyrat mörsargranater mot boningshus i Tijara och Qassa och på Bab Fouma, som gränsar till Jobar. Dock kunde inte angreppen stoppa frammarschen. Då rapporterades giftgasangrepp i Jobar och andra orter i östliga Ghouta, så enligt Al-Safir. Som första media rapporterade den saudiska nyhetssändaren Al-Arabija om detta, men redan dagen före hade videos dykt upp på Youtube om angreppet. Efter Al-Arabija förde Reuters rapporterna vidare, som därefter spreds som en löpeld.

Knappt något medium gick in på frågan, varför den syriska armén skulle sätta in giftgas i en situation, där den hade framgång och var på framryckning. Medieuppståndelsen åstadkom på rekordtid fem USA krigsfartyg i östra Medelhavet, jaktplan och piloter i alarmtillstånd, pansar och trupper i Jordanien i rörelse och drev upp oljepriset. För att FN-inspektörerna, som egentligen kommit för att undersöka tre andra förmodade giftgasinsatser, säkert skulle kunna föras till Ghouta måste de syriska stridskrafterna avbryta sin i militärisk mening framgångsrika operation.

Utvecklingen tyder på att sponsorerna av de islamistiska brigaderna som hamnat i knipa ville skaffa sig en paus. Giftgasangepp erbjöd ett sådant tillfälle. Bakom slutna dörrar kräver amerikanarna ett ”återställande av maktbalansen”. Som förutsättning för Syrienkonferensen i Geneve, vilket den amerikanske FN-diplomaten Jeffrey Feltman sa i Teheran.

Trots det massiva västliga och saudiska stödet kunde inte rebellerna klara sig mot den syriska armén. Inom rebellfronten finns det dessutom sådana stora differenser mellan grupperna, som finansieras av Saudi och dem som står under Emiratet Katar. Den saudiske underrättelsechefen Prins Bandar bin Sultan håller på de grupper som är nära Al-Qaida och Katar stöder de islamistiska grupper, som står nära Muslimska Brödraskapet. Upprepade gånger har det kommit till dödliga konfrontationer mellan dessa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar