fredag 15 november 2013

Vad hände i Kampuchea?

Ulf Bjerén från Blekinge har skrivit några gästblogginlägg i jinge.se där han skriver om demoniseringskampanjen mot de Röda Kmererna i Kampuchea på slutet av 70-talet.

Hur det förhöll sig med deras terror ska jag låta vara osagt eftersom det inte finns någon tillförlitlig dokumentation om den saken. Det jag vet är dock att USA anföll Kampuchea genom att i våg efter våg flyga över Kampucheas landsbygd och sprida sina kemikalier, napalm och bomber över landsbygdsbefolkningen. En krigskampanj som bara syftade till att döda så mycket människor som möjligt och fördriva resten in till städerna. Alltså att rensa landsbygden från folk. Detta dödande är dokumenterat.

Det är också dokumenterat att de Röda Kmererna huvudsakligen byggdes av överlevande från dessa bombningar. Människor som fått hela sin tillvaro uppryckt med rötterna. Deras hem var utplånade. Alla deras framtidsplaner var borta. Deras anhöriga och vänner fanns inte längre och de hade med egna ögon sett dessa brinna upp i napalmlågorna.

Att det förekom våld är ju ganska klart. Det var en bonderevolution som pågick, inte en tebjudning. Dessutom av människor som på grund av USAs terror var fyllda av obeskrivlig sorg, skräck och hat. Att tro att människor med dessa upplevelser i bagaget inte skulle kunna gå överstyr är knappast realistiskt. Huruvida det var mer eller mindre våldsamt än i Vietnam med samma typ av erfarenheter ska vi låta vara osagt.

Vad demoniseringen anbelangar så får vi inte glömma att Kampuchea valde att inte liera sig med någon. Varken Sovjet eller någon annan. Deras Prins Sihanouk hade bott i Kina under hela sin exil. Det fanns alltså en rädsla från Vietnam att Kampuchea skulle liera sig med Kina som även strax därefter anföll Vietnam. Vietnam som i sin tur var på väg mot Comecon valde därför att gå in i Kampuchea med militär. Sovjet och Vietnam startade då en demoniseringskampanj för att motivera sitt intrång. USA som i sin tur hade intresse av att deras egna terrorbombningar föll i glömska var naturligtvis inte sena att haka på och därmed också hela västsamfundet. Man måste säga att de lyckades. Vem tänker idag på USAs terrorbombningar?

Detta beskrivs i artikeln "Vad hände i Kampuchea" och en uppföljare om demoniseringskampanjer kom strax därefter i "Terroristerna och vänsterns svek" .

Detta kan ju också jämföras med de demoniseringar om Libyen och nu senast om Syrien som pågår i västmedia.

Jag kan för övrigt rekommendera att läsa den även i övrigt alldeles utmärkta bloggen jinge.se .