fredag 17 januari 2014

Media om Iran vs Saudiarabien

Jag har noterat att det är mycket skriveri och görs en räcka med dokumentärer om kvinnoförtrycket, politisk förföljelse, dödsstraff med mera i Iran samt att landet hotar hela världen med kärnvapenkrig. Det jag undrar är varför skrivs det inget om det betydligt värre och lika stora grannlandet till Iran, Saudiarabien? Varför denna totala obalans i medierapporteringen?

Iran försöker skapa kärnkraft för att driva landets energi. Som kärnkraftsmotståndare har jag ju naturligtvis synpunkter på detta. Det bestickande är ändå att etablerade kärnkraftsländer som USA, Israel, Sverige och de flesta NATO-länderna motsätter sig det och menar att Iran tänker bygga kärnvapen. Kan så vara. Det är väl inte helt otroligt att Iran vill ha ett skydd mot de ständiga yttre hoten. Att Irans fiender har stora mängder kärnvapen är väl dokumenterat. Dock har Iran utfärdat en så kallad fatwa mot tillverkning, lagring och användning av kärnvapen. En fatwa är ett religiöst påbud och inget man tar lätt på i Iran.

Jag hörde någon som sa att Iran inte hade startat krig på över 300 år och kände att detta måste jag kolla. När jag gjorde en snabb genomgång på Wikipedia så kunde jag faktiskt inte hitta det där kriget för 300 år sedan heller. Senare har jag fått höra att Iran inte har startat krig sedan typ 500-talet före Kristus. Jämför med Sverige som var med och startade krig så sent som 2011 då vi deltog i förstörandet av Libyen. Ändå omnämns Iran som om de vore ett av de största hoten mot världsfreden nu. Detta av länder som startat de ena kriget efter det andra bara på 2000-talet.

Saudiarabien har deltagit i både kriget mot Libyen och nu i Syrien där det är allmänt känt att de al-Qaidagrupper som opererar i landet till stora delar är legosoldater organiserade från Saudiarabien. De har även intervenerat i grannlandet Bahrain. Jag läste dessutom att Saudiarabien är motorn till all islamistisk terror i världen och har varit så sen kriget i Afghanistan på 80-talet. Läs vad Jan Guillou skriver om detta. Varför nämns detta så ytterst sällan?

Att det förekommer ett kvinnoförtryck i Iran är dokumenterat och påminns regelmässigt i media. Dock ställer kvinnor upp som kandidater i kommunval med mer och kan få höga befattningar i samhället. De har rösträtt och det diskuteras huruvida en kvinna ska kunna bli president. Iran har alltså till skillnad från Saudiarabien en konstitution med tydligt demokratiska inslag. President- och parlamentsval med mer. "År 2008 bestod 10-20% av parlamentets ledamöter av kvinnor" enligt Wikipedia. Ingen hög siffra naturligtvis. Saudiarabien har inget parlamentsval alls.

I Saudiarabien förekommer i stort sett inga val alls och kvinnor får överhuvudtaget inte delta i det politiska livet. Faktum är att kvinnor får inte ens lov att köra bil och det diskuteras huruvida hon ska få cykla eller ej.

En fråga man ställer sig är. Hur kan kvinnor ha råd och möjlighet att göra dokumentärer om kvinnoförtrycket i Iran? Hur kommer det sig att kvinnorna i Saudiarabien inte tycks ha samma möjlighet att få sponsorer? Hur kommer det sig att det i princip inte finns något dokumentärt material om förtrycket i Saudiarabien överhuvudtaget? Ett land med offentliga spöstraff och avrättningar och ett dokumenterat politiskt förtryck och som styrs av en enda familj som dessutom gett landet sitt namn, Saud.

Kan det helt enkelt vara så att man planerar att starta krig mot Iran och därför genomför en så kallad demoniseringskampanj? Är det vidare på det sättet att man förväntar sig att Saudiarabien ska vara bundsförvant i detta krig?