onsdag 19 februari 2014

Händerna bort från Ukraina!

Viktigt! Angående senaste dygnets händelser skrev Ulf Bjerén idag (19/2 2914) :
Stater bombas sönder och samman och störtas i kaos. Irak, Libyen, Syrien har på senare år gått den vägen. Vi ser fejkade uppror med inhyrda slagskämpar som plötsligt är försedda med och kan hantera de mest avancerade vapen. Bakom detta, vad som i ”de färgade revolutionernas” manualer kallas ”ordnade kaos”, står de ekonomiskt stagnerande och tydligt desperata imperierna i Väst.
Vägen till Teheran går över Damaskus. Men med skicklig diplomati och mobilisering av folkrätten lyckades Ryska federationen på G20-mötet i höstas isolera USA:s krigarregim och i FN blockera ett storskaligt angrepp mot Syrien. Det bromsade också aggressionen mot Iran som fått se små lättnader i USA:s och EU:s grymma och utomlagliga sanktioner.
Då plockas nästa kort i krigsplanen upp. Vägen till Moskva går över Kiev.
Ukrainas parlament och president Janukovitj, som valdes 2010 i vad valobservatören OSSE betecknade som ”en imponerande uppvisning i demokrati”, föredrog ett närmande till det ryskledda frihandelsområdet framför EU:s villkor för ett associationsavtal.
EU erbjöd 600 miljoner dollar i stöd, men förband det med nyliberala diktat av samma typ som fått oerhörda sociala konsekvenser för folket i närliggande Grekland samt militärpolitiskt samarbete som i realiteten skulle medföra ett närmande till Nato.
Ryssland erbjöd sig att överta Ukrainas utrikesskuld på 15 miljarder dollar, sänka gaspriset och återuppta oljetransporter. Och ställde inga politiska villkor gällande landets inre angelägenheter. Ukrainas parlament valde Rysslands bud.
Reaktionerna på Ukrainas val avslöjade att USA och EU inte skyr den grövsta inblandning i en suverän stats inre affärer i strategin att få över Ukraina i sin intressesfär och därmed komplettera inringningen av Ryssland.
· I de första demonstrationerna på Maidantorget i Kiev deltog nio EU-ambassadörer!
· EU:s utrikespolitiska ledare Catherine Ashton fraterniserade öppet med tre av oppositionsledarna inklusive fascistledaren i partiet Svoboda som hela tiden gått i täten för de våldsamma demonstrationerna.
· USA:s biträdande utrikesminister Victoria Nuland gav i ett inspelat telefonsamtal instruktioner till USA-ambassadören om hur Ukrainas framtida regering ska se ut! Det avslöjade samtidigt rivaliteten med EU. Således borde inte, enligt Nuland, det näst största oppositionspartiets ledare vara med i regeringen. Anledningen är att hans parti finansieras av Angela Merkel och de tyska Kristdemokraterna. Nuland sa med anspelning på detta: Fuck the EU!
I slutet av januari hade de våldsamma demonstrationerna och ockupationerna av offentliga byggnader gått så långt att president Janukovitj varnade för att Ukraina stod ”på randen till inbördeskrig”. I skrivande stund (19/2) har demonstranter anförda av beväpnade fascister bland annat attackerat och förstört Fackföreningarnas hus i Kiev.
Om Väst med sin aggressiva politik lyckas knyta Ukraina till Nato, i strid med avtalet mellan Washington och Moskva 1994 om gemensamma garantier för Ukrainas suveränitet som förmådde Ukraina att avstå sina kärnvapen, skulle det vara en stor strategisk förlust för Ryssland. Det skulle skärpa inringningen och det militära hotet och vara ett steg närmre ett förödande storkrig.
Redan har en russofob hatkampanj dragits igång med avsikt att svärta ner Ryssland ur alla aspekter, dess folk och stora kultur. Inte minst Sverige och Carl Bildt går i bräschen för den. Den är krigsförberedande, okunnig och osaklig. Alla som vill fred och folkens förbrödring bör ta den på största allvar.
Samtidigt kan vi notera att amerikanska politiker och militärstrateger nu offentligt diskuterar ett förebyggande krig med Folkrepubliken Kina. Vart är vi på väg?

Ulf Bjerén (prel. refuserad av Hans Bülow, Sydöstran)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar