söndag 23 februari 2014

Västs statskupp i Ukraina

Enligt Nuland har USA satsat 5 miljarder dollar för att främja sina intressen i Ukraina. Det är tydligen en liknande summa satsad i Venezuela. Även i Venezuela är alltså fascismen på marsch nu, betald av USA i vanlig ordning.  Ulf Bjerén skriver om Ukraina igen.

Ukrainas parlament och president Janukovitj, som valdes 2010 i vad valobservatören OSSE betecknade som ”en imponerande uppvisning i demokrati”, föredrog ett närmande till det ryskledda frihandelsområdet framför EU:s villkor för ett associationsavtal.
* EU erbjöd 600 miljoner dollar i stöd, men förband det med nyliberala diktat av samma typ som fått svåra sociala konsekvenser för folket i närliggande Grekland samt militärpolitiskt samarbete som i realiteten skulle medföra ett närmande till Nato.
* Ryssland erbjöd sig att överta Ukrainas utrikesskuld på 15 miljarder dollar, sänka gaspriset och återuppta oljetransporter. Och ställde inga politiska krav gällande landets inre angelägenheter. Ukrainas folkvalda parlament valde Rysslands bud.
Reaktionerna på Ukrainas val avslöjade att USA och EU inte skyr den grövsta inblandning i en suverän stats inre affärer i strategin att införliva Ukraina i sin intressesfär och därmed komplettera inringningen av Ryssland.
·        I de första demonstrationerna på Maidantorget i Kiev deltog nio EU-ambassadörer.
·        EU:s utrikespolitiska ledare Catherine Ashton fraterniserade öppet med oppositionsledarna inklusive fascistledaren i Svoboda som gått i täten för de våldsamma demonstrationerna.
·        USA:s biträdande utrikesminister Victoria Nuland gav i ett inspelat telefonsamtal, som hon trodde var konfidentiellt men läcktes, instruktioner till USA-ambassadören om hur Ukrainas framtida regering ska se ut. Enligt Nuland har USA satsat 5 miljarder dollar för att främja sina intressen i Ukraina.
Janukovitj har under det anstiftade kaoset intagit en mycket defensiv hållning medveten om den taktik som tillämpas i västs så kallade "färgade revolutioner": Anstifta våld och utnyttja övertaget i media till att skylla allt på demonen.
Efter att ha blivit beskjuten tvingades presidenten fly huvudstaden, parlamentet omringades av fascistiska så kallade självförsvarshundraden, talmannen Rybak misshandlades, parlamentsledamöterna hotades med ståndsrätt om de inte böjde sig. Ingen pardon med moskoviter inte!
Så har då de så kallade demokraterna i ledningen för USA och EU genom att använda fascistiska stödtrupper genomfört en statskupp i ett av Europas största länder.
Om Väst med sin aggressiva politik lyckas knyta Ukraina till Nato, i strid med avtalet mellan Washington och Moskva 1994 om gemensamma garantier för Ukrainas suveränitet som förmådde Ukraina att avstå sina kärnvapen, skärps inringningen och det militära hotet mot Ryssland. Det kan vara ett steg närmre ett förödande storkrig.
Redan har en russofob hatkampanj dragits igång med avsikt att svärta ner Ryssland ur alla aspekter, dess folk och stora kultur. Inte minst Sverige och Carl Bildt går i bräschen för den. Den är krigsförberedande, okunnig och osaklig. Alla som vill fred och folkens förbrödring bör ta den på största allvar.

Ulf Bjerén
Följ utvecklingen på nyhetsbanken.se, jinge.se och globalresearch.ca

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar