söndag 10 augusti 2014

Stoppa USA:s bombning av Irak!

Från Föreningen Iraksolidaritet:

USA bombar åter Irak, nu under förevändning att hejda Islamiska staten (IS). Erfarenheter från USA:s ockupation 2003-2011 och från så kallade humanitära interventioner i andra länder visar att det betyder fortsatt krig mot Iraks folk. Det verkliga syftet är att säkra USA:s intressen.

Att USA tvingades dra bort sina trupper från Irak 2011 och att al-Malikis regim tvingades avvisa kravet på åtalsimmunitet för en kvarvarande styrka var en framgång för det folkliga motståndet. Sedan dess har USA verkat för att stycka upp Irak i lättkontrollerade småstater och säkra kontroll över oljeproduktionen.

I det perspektivet bör man se det barbariska och terroristiska IS som är en skapelse av Storbritannien, USA, Saudiarabien och Israel. Det är väl belagt och bekräftas bland annat av hemliga dokument offentliggjorda av Edward Snowden.

Vid basen Al-Mafraq i Jordanien har USA tränat 20-30 000 terrorister till kriget mot Syrien och Irak. Efter motgångar i Syrien inriktar sig IS på Irak och ger USA en förevändning att gripa in mot den lokalt förankrade motståndsrörelsen, som kämpat för landets enighet och oberoende sedan ockupationen 2003.

Nu fördriver IS kristna och andra minoriteter från Mosul. Det är en fortsättning på den sekterism och etniska rensning som följde med USA:s ockupation och den struktur för att härska genom att söndra som inrättades under ockupationsmaktens administratör Paul Bremer. Det är ännu ett grovt brott mot det irakiska folket. Föreställningen att det kan förhindras genom ingripande av den stormakt som ligger bakom det senaste decenniet av etnisk rensning och folkfördrivning är en illusion.

Än en gång talar Obama om skyldighet att hindra ett hotande folkmord. Det argumentet har använts i tidigare konflikter för att motivera imperialistisk intervention i strid med FN-stadgan. Inte heller i detta fall har det trovärdighet. Om USA verkligen vill förhindra folkmord varför reagerar USA då inte mot Israels massaker på palestinier i Gaza?

USA har begått fruktansvärda övergrepp mot Irak. Städer som Mosul, Falluja, Ramadi, Al Qaim, Samarra, Haditha, Rawa, Baquba, Tal Afar och långt fler har utsatts för förödande bombningar. Konsekvenserna kvarstår i form av döda och fördrivna människor, missbildade barn, raserad infrastruktur. De ansvariga för dessa krigsförbrytelser måste ställas till ansvar för sina brott.

Istället för att utkräva rättvisa har Obama skyddat krigsförbrytarna och fortsatt krigspolitiken samtidigt som han maskerar sig som en kraft för universell godhet. Solidaritet med Iraks folk för ett enat och självständigt Irak.

Sigyn Meder, Ulf Bjerén

Föreningen IrakSolidaritet