söndag 27 september 2015

Lyssna på Syriens stormufti

Till alla er som tror att kriget i Syrien handlar om religion typ sunni mot alawiter. Tänk om. Här är en predikan som jag har lyssnat på igen. Syriens sunnimuslimska stormufti (motsvarande ärkebiskop) predikar dagen efter att hans son har mördats. Inget hat. Bara försoning och framsträckta händer samt sorg och förtvivlan. Han förstår inte hur man kan vilja döda en tredjedel av Syriens folk (alla som inte är sunni). Han kräver att regeringen beviljar amnesti åt alla som tagit till vapen, även åt de som mördat hans son. Det gjorde regeringen också fast USA satte stopp för det. Lyssna på detta alla som tror att islam handlar om fanatism. Från 2011:


lördag 12 september 2015

Nej till krig mot Syrien

Nu verkar krigspropagandan mot "Assadregimen" ta fart igen samtidigt som propagandan mot IS tonas ner. USA och NATO måste rycka in och rädda det syriska folket är tongångarna och även de direkt uttalade uppfattningarna.

Samma massmördare. De i särklass värsta mördarna sen andra världskriget står återigen för fiolerna och folk tar återigen detta patrask för sanningsvittnen.

Så länge jag kan komma ihåg och så länge jag följt våra nyhetssändningar (sen 60-talet) har detta lands makthavare mördat miljontals människor mitt framför ögonen på oss och dessutom på bästa sändningstid. Det krävs inte ens nån större intelligens. Man behöver bara lyfta ögonen och titta.

I Korea, Vietnam, Kambodja, Laos, hela Latinamerika, Somalia, Afghanistan, Irak, Libyen och nu Syrien. Jag har bara räknat upp ett fåtal av de massmord USA begått mitt framför våra ögon samtidigt som de alltid skyller på de som utsätts för detta svineri. Jag tror inte att jag är särskilt spekulativ om jag påstår att de även har huvudansvaret i det som pågår i Jemen.

Varenda militärdiktatur i Latinamerika var ett lydland till denna stat. Deras torterare undervisades i USA. Varenda amerikansk ambassad hade sin egen tortyrexpert som fungerade som mentor åt de inhemska torterarna.

Nu skall vi alltså återigen tro de här människorna när de demoniserar en legitim statsledare i ett annat land, Syrien, med den uppenbara målsättningen att köra igång ett nytt massmord som kommer att sluta i samma kaos som i Somalia, Afghanistan, Irak och Libyen om USA och finanskapitalisterna får som de vill. Resultatet blir en ändå värre flyktingkatastrof än den vi ser nu. Fast då behövs de ju inte längre. Propagandasyftet är uppnått.

Nu har man med IS hjälp uppnått det man misslyckats med tidigare. Att få trupperna på plats. Flygförbudzon gick inte igenom. Röda trådar hjälpte inte eftersom hela världen visste att de s.k. gasattackerna var bluff. Det kunde vem som helst som läste FNs rapport räkna ut.

Vi har en stat som i likhet med Libyen valt att stå utanför världsbanken för att bygga sin egen ekonomi. Detta har gjort att de trots en mindre ekonomi kunnat prioritera saker som skolgång och samhällsfinansierad sjukvård. De har religionsfrihet inskrivet i grundlagen. Även könsjämlikhet är en prioriterad fråga där det står inskrivet i grundlagen att samtliga statliga institutioner skall aktivt medverka till att kvinnor utbildar sig och kommer med som aktiva och likvärdiga medlemmar i samhällsbygget.

Detta har USA och NATO-länderna bestämt sig för att förstöra. Mot sig har de det syriska folket och dess värnpliktsarmé. Alla utanför västvärlden vet att regeringen och armén i Syrien har ett massivt stöd hos befolkningen. Den absolut största delen flyktingar flyr inom landet.

Så min fråga är. Hur tusan kan de värsta massmördarna efter andra världskriget återigen ha denna trovärdighet fastän de ljugit oss rakt upp i ansiktet åtminstone under hela min livstid. Räknar vi NATO-länderna så snackar vi om de värsta förbrytarna under hela 1900-talet. Länder som rensade hela landsändar från mänskligt liv i de gamla kolonialländerna ska alltså nu rycka in och rädda det syriska folket från något som de kallar "diktator". Detta på samma sätt som man räddade Vietnam eller Irak eller Libyen. De två senare befinner sig fortfarande i totalt kaos efter dessa SATANS MÖRDARES framfart.

Jag menar alltså: HUR KAN NI GÅ PÅ DESSA MÖRDARES KRIGSPROPAGANDA OM OCH OM OCH OM OCH OM OCH OM OCH OM IGEN?! NÄR TAR TAR DET SLUT? NÄR STOPPAR VI DEM?

Se filmen. Den är från i våras. Den säger allt. Skulle Obama våga göra så här.

fredag 11 september 2015

Media mörkar orsakerna till flyktingströmmarna / Om det härskande hyckleriet och de härskandes makt över tänkandet

I ett par veckor har min artikel "Media mörkar orsakerna till flyktingströmmarna" (publicerad i juni för ett kvartal sedan) toppat BLT:s barometer över mest lästa artiklar på nätet ("Hetast just nu...").

En anledning till det stora intresset kan vara att den blottar att "kejsaren är naken". Den uttalar det som inte får sägas.

http://www.blt.se/din-asikt/media-morkar-orsakerna-till-flyktingvagorna/

En artikel med i princip samma innehåll publicerades ursprungligen i Flamman:

http://www.flamman.se/krigen-ligger-bakom-flyktingbatarna

Artikeln sätter i fokus härskarelitens hyckleri att med ena handen med berått mod medverka till krossandet av suveräna stater (jag tar Libyen som exempel) och sänka länder till nöd och kaos och med den andra uppmana folk att "öppna sina hjärtan" för de flyktingströmmar de därmed orsakat.

Stora delar av vad som kallar sig vänster tycks - under ideologiskt inflytande av den ekonomiskt och politiskt härskande klassens media - ha glömt vad solidaritet betyder - gemensam kamp mot gemensam fiende d.v.s. imperialismen/den härskande finansaristokratin på hemmaplan - och knäfallit för den skenheliga filantropi och falska humanism som döljer vem den skyldige till eländet är.

(Jfr den tidiga arbetarrörelsens kamp för klassolidaritet i motsats till överklassens/förtryckarens "ädla" välgörenhet (snickaren i Strindbergs Röda rummet)).

Med vackra ord har man motiverat angreppskrig med miljoner döda och flyktingar i Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, Jemen etc. ("skyldighet att skydda", "mänskliga rätttigheter" , "kvinnors rätt"). Nu används lika vackra ord till att förklara varför flyktingströmmarna, som medför det för våra kapitalister fördelaktiga utvidgandet av ett europeiskt underproletariat att suga ut och ställa i motsättning till den inhemska arbetarklassen (härska genom att söndra), inte ens är ett problem. Inte ens ett problem i ett Europa som redan har 21 miljoner arbetslösa!

Därmed har de rullat ut mattan för det SD som de påstår sig bekämpa.

Menar vi allvar med solidariteten måste vi ställa politikerna på Helgeandsholmen och i Kanslihuset till ansvar för uppslutningen bakom USA:s och Natos krig som orsakat flyktingkatastrofen. "Våra" politiker är medansvariga.Vi måste stödja alla folk på deras egna villkor som kämpar mot det imperialistiska förtrycket för nationell suveränitet och oberoende och avslöja den falska humanism som används för att dölja krigen. Det är det som är solidaritet.

www.fib.se pågår f.n. en debatt i dessa frågor. Idag bidrar Hans Öhrn i Syriensolidaritet med ett inlägg varur jag saxar:

"Men den akuta flyktingkatastrof som nu äger rum är lätt att stoppa. Den är kopplad till ett land, Syrien, som under mer än fyra år har varit utsatt för västländernas mest illsinta krigsföring. Under större delen av den tiden har människor i landet flytt till regeringskontrollerade områden undan rena gangstergäng som fått stöd av de västländer, vars regeringschefer nu i möte efter möte ojar sig över den uppkomna situationen.

Nu har dessa gangstergäng förfinat sin terror och även attackerat tidigare säkra områden. De som kan försöker naturligtvis fly undan terrorn. ...

Nyligen sträckte den syriske presidenten ut en hand till Sveriges utrikesminister Margot Wallström om samarbete för att stoppa den omvända flyktingtrafiken av framför allt missanpassade ungdomar i svenska förorter till krigets Syrien där de användas som kanonmat i det krig västländerna utkämpar mot landet.

Den svenska utrikesministern avfärdade med stolt förakt erbjudandet. Hon föredrog uppenbarligen fortsatt krig, död och halshuggningar. Och hon är ändå både humanist och feminist.

De mer humanistiska kraven måste alltså åtföljas av krav som kan sätta stopp för kriget: att sanktionerna mot Syrien upphävs och att allt svensk stöd till kriget i Syrien stoppas.

Dessutom kan vi kräva att den svenska utrikesministern ska agera för att även alla andra länder som stöder kriget i Syrien ska göra som Sverige; avsluta sitt stöd.

Reser vi bara humanitära krav för flyktingar utan att koppla dem till krav om åtgärder för att komma till rätta med orsakerna till den nuvarande flyktingsituationen riskerar vi att permanenta en akut flyktingkatastrof.

Tommare kan knappast en humanism bli".

Så långt Hans Öhrn.

Hälsningar

Ulf Bjerén