fredag 11 september 2015

Media mörkar orsakerna till flyktingströmmarna / Om det härskande hyckleriet och de härskandes makt över tänkandet

I ett par veckor har min artikel "Media mörkar orsakerna till flyktingströmmarna" (publicerad i juni för ett kvartal sedan) toppat BLT:s barometer över mest lästa artiklar på nätet ("Hetast just nu...").

En anledning till det stora intresset kan vara att den blottar att "kejsaren är naken". Den uttalar det som inte får sägas.

http://www.blt.se/din-asikt/media-morkar-orsakerna-till-flyktingvagorna/

En artikel med i princip samma innehåll publicerades ursprungligen i Flamman:

http://www.flamman.se/krigen-ligger-bakom-flyktingbatarna

Artikeln sätter i fokus härskarelitens hyckleri att med ena handen med berått mod medverka till krossandet av suveräna stater (jag tar Libyen som exempel) och sänka länder till nöd och kaos och med den andra uppmana folk att "öppna sina hjärtan" för de flyktingströmmar de därmed orsakat.

Stora delar av vad som kallar sig vänster tycks - under ideologiskt inflytande av den ekonomiskt och politiskt härskande klassens media - ha glömt vad solidaritet betyder - gemensam kamp mot gemensam fiende d.v.s. imperialismen/den härskande finansaristokratin på hemmaplan - och knäfallit för den skenheliga filantropi och falska humanism som döljer vem den skyldige till eländet är.

(Jfr den tidiga arbetarrörelsens kamp för klassolidaritet i motsats till överklassens/förtryckarens "ädla" välgörenhet (snickaren i Strindbergs Röda rummet)).

Med vackra ord har man motiverat angreppskrig med miljoner döda och flyktingar i Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, Jemen etc. ("skyldighet att skydda", "mänskliga rätttigheter" , "kvinnors rätt"). Nu används lika vackra ord till att förklara varför flyktingströmmarna, som medför det för våra kapitalister fördelaktiga utvidgandet av ett europeiskt underproletariat att suga ut och ställa i motsättning till den inhemska arbetarklassen (härska genom att söndra), inte ens är ett problem. Inte ens ett problem i ett Europa som redan har 21 miljoner arbetslösa!

Därmed har de rullat ut mattan för det SD som de påstår sig bekämpa.

Menar vi allvar med solidariteten måste vi ställa politikerna på Helgeandsholmen och i Kanslihuset till ansvar för uppslutningen bakom USA:s och Natos krig som orsakat flyktingkatastrofen. "Våra" politiker är medansvariga.Vi måste stödja alla folk på deras egna villkor som kämpar mot det imperialistiska förtrycket för nationell suveränitet och oberoende och avslöja den falska humanism som används för att dölja krigen. Det är det som är solidaritet.

www.fib.se pågår f.n. en debatt i dessa frågor. Idag bidrar Hans Öhrn i Syriensolidaritet med ett inlägg varur jag saxar:

"Men den akuta flyktingkatastrof som nu äger rum är lätt att stoppa. Den är kopplad till ett land, Syrien, som under mer än fyra år har varit utsatt för västländernas mest illsinta krigsföring. Under större delen av den tiden har människor i landet flytt till regeringskontrollerade områden undan rena gangstergäng som fått stöd av de västländer, vars regeringschefer nu i möte efter möte ojar sig över den uppkomna situationen.

Nu har dessa gangstergäng förfinat sin terror och även attackerat tidigare säkra områden. De som kan försöker naturligtvis fly undan terrorn. ...

Nyligen sträckte den syriske presidenten ut en hand till Sveriges utrikesminister Margot Wallström om samarbete för att stoppa den omvända flyktingtrafiken av framför allt missanpassade ungdomar i svenska förorter till krigets Syrien där de användas som kanonmat i det krig västländerna utkämpar mot landet.

Den svenska utrikesministern avfärdade med stolt förakt erbjudandet. Hon föredrog uppenbarligen fortsatt krig, död och halshuggningar. Och hon är ändå både humanist och feminist.

De mer humanistiska kraven måste alltså åtföljas av krav som kan sätta stopp för kriget: att sanktionerna mot Syrien upphävs och att allt svensk stöd till kriget i Syrien stoppas.

Dessutom kan vi kräva att den svenska utrikesministern ska agera för att även alla andra länder som stöder kriget i Syrien ska göra som Sverige; avsluta sitt stöd.

Reser vi bara humanitära krav för flyktingar utan att koppla dem till krav om åtgärder för att komma till rätta med orsakerna till den nuvarande flyktingsituationen riskerar vi att permanenta en akut flyktingkatastrof.

Tommare kan knappast en humanism bli".

Så långt Hans Öhrn.

Hälsningar

Ulf Bjerén

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar