onsdag 28 oktober 2015

Förstört – Stulet – Borta - fortsättning

Fadia Restom har besvarat Anders Rydells påhopp i Jönköpingsposten

Öppet brev till Anders Rydell, kulturchef Hallpressen

UNESCO samarbetar med Syrien om kulturarvet – visste du inte det?
I sin krönika fredagen den 23e oktober ”Länsmuseet - offer för propaganda?” – går Anders Rydell, Hallpressens kulturchef till häftigattack mot ledningen för Jönköpings länsmuseum samt på mig personligen. Följdrubriken ”Går museet diktatorns ärende.” – talar sitt tydliga språk. Efter att ha läst anklagelserna undrar jag på vilka grunder, vilken statistik och vilka källor Rydell bygger sina påhopp?

Hur kan han hävda att det är den syriska regeringens trupper som står för den mesta förstörelsen av kulturarvet? Det är ju absurt! Det är ju tvärtom Syriens regeringar som under alla år tagit hand om och vårdat det kulturarv som är bland de äldsta som finns av mänskligheten.
Det är Syriens regeringar som öppnat landet för all världens institutioner för att samlas kring kulturarvet!

Har han inte hört om UNESCO konventionen, som Syrien tecknade från 1954, och säger att:
1. Det är förbjudet att använda kulturhistoriska byggnader/arkeologiska platser för militära installationer. 2. Den enda situationen som konventionen tillåter att skyddat kulturarv attackeras är då motståndarna trots förbudet installerat sig på en sådan plats och försvararna därför attackerar.
Regeringsarméns förstörelse har en sådan bakgrund – där är själva kriget problemet.
Detta är inte samma sak som: 3. IS och andras medvetna förstörelse av kulturarvet som ett led i psykologisk krigföring. Detta har klassats som krigsbrott av Unesco. 4. IS och andras illegala grävningar, stöld och försäljning av kulturföremål är förbjudet enligt Syriens lag och i UNESCO konventionen från 1970. Försäljningen hjälper till att finansiera terrorismen och har tagits upp i en särskild resolution i FNs Säkerhetsråd.

Det är också därför som de Nordiska regeringarna nu stöttar sina myndigheter för att vi skall hjälpa till att få stopp på denna handel.

Det ovan beskrivna har nyligen även Washington post bekräftat när de talade om att majoriteten av Syriens kulturarv blivit förstört pga ”rebellerna” och med avsikt.

Har inte Rydell hört om att UNESCO samarbetar med Syriens regering dagligen angående kulturarvet i Syrien? Skall Sverige avbryta kontakten med UNESCO nu för att de samarbetar med en "diktatur"? Anklagar Rydell UNESCO för att vara naiva!

Rydell borde dessutom lära sig att det heter en regering till en självständig stat och inte använda sig av det nedlåtande ordet "regim" - om han respekterar FN lagar. Samtidigt borde han som chef till kultur sidan i Hallpress veta att det i Stockholm snart skall hållas en konferens tillsammans med UNESCO där frågan är hur kulturarvet i Syrien kan skyddas.

Jag beklagar verkligen de ogrundade attacker som Rydell gjort mot utställningen och den hysteri han blåste upp i försök att sabotera utställningen och få en hel del intresserade avvika.
Hans artikel fick många tror att det handlar om konflikten i Syrien vilket fick många besluta sig att inte komma till den 24,e okt i rädslan för att Trollhättan händelse upprepar sig igen.
Personligen känner jag till 10 tal personer som messade om att de är rädda att befinna sig i sådan samling när det kom så mycket kritik och efter de senaste hoten mot skolor och samlingar. Även om salens stolar var upptagna allihop men jag visste att fler tal skulle ha kommit och lyssnat till de intressant föreläsningar.

Rydell gör världen svart och vit, men historien lär oss att det kanske inte är så enkelt.
I intervjuer beklagar och ursäktar sig Storbritanniens fd premiärminister Tony Blair för de lögner han spred om kriget i Irak. Men han var inte ensam om lögnerna. USAs president Bush spred dom liksom hela väst inklusive media, även svensk !

Tyvärr hjälper inte ursäkten de 1,5 miljoner (!) irakier som dött eller de miljoner irakier som fått sin vardag sönderslagen – av västs lögner.

Så vem har i Syrien att göra – landets armé, landets regering eller terrorister och ”halsskärare” från 85 olika länder.

Jag noterar också att de som så ensidigt attackerar Syrien och dess regering går i samma led som diktaturen Saudiarabien. Landet som är ett medeltida kungadöme och vars statsreligion heter wahhabism. Just det som ISIS också bekänner sig till. Saudiarabien är världsterrorismens främste finansiär och de har ända sedan 2011 när kriget bröt ut stått i främsta linjen för att förstöra Syrien. Saudiarabien säger att Assad är en diktator som inte har folkets stöd.

Vänligen notera att den i västpress så flitigt använda källan - Syrian Observatory for Human Rights - i verkligheten är en enda privatperson som har inrett ett kontor i sin villa i Coventry i Storbritannien.

Slutligen avslutar jag mitt svar med en kort vers av Erik Blombergs dikt:
”Då dödslarmet tiger skall hon bevara tonen som stiger den underbara.”

Med vänlig hälsning
Fadia Restom
- en av initiativtagarna till utställningen ”Förstört – Stulet – Borta”

tisdag 27 oktober 2015

Förstört, stulet, borta

I Jönköping lördagen den 24/10 hölls föreläsningar i anslutning till en utställning om Syriens förstörda kulturarv. ”Förstört, stulet, borta” var utställningens titel som visade bilder på Syriens fornlämningar som idag blivit till stora delar blivit förstörda. Trots att flera valt att stanna hemma pga de senaste hoten och attackerna mot flyktingar och invandrare i allmänhet så dök ett 50-tal människor upp.
Fadia Restom och Yara Moualla
Tillställningen inleddes med att cellisten George Hayrabedian spelade. Därefter höll Yara Moualla, PhD i universitetet i Berlin, en föreläsning om varför kulturmiljöer attackeras vid väpnade konflikter. Man vill ta bort människors ursprung helt enkelt. Eva Myrdal, FD och arkeolog, berättade mycket levande om Syriens historiska minnesmärken från Medelhavet till Eufrat.
Eva Myrdal
Detta evenemang föregicks av en del diskussion i Jönköpingsposten där Hallpressens kulturchef Anders Rydell frågar sig om Länsmuseet är offer för syrisk propaganda eftersom bilderna är hämtade från Syriens turistministerium och att initiativtagaren Fadia Restom, som bott i Sverige i 25 år, aldrig hymlat om att hon stöder regeringen i Syrien. Länsmuséets kulturchef Sergei Muchin och muséets enhetschef Liselott Munther tillbakavisade detta dagen efter. De menade att utställningen bara handlade om kulturarvet vilket är en av muséets uppgifter att behandla men de ville dock betona att det även var viktigt att se till att ”en del röster inte blir starkare än andra”. Vilket inte ger någon ensamrätt att göra sin röst hörd. I muséets uppgift ligger alltså inte att granska människors åsikter.

Fadia Restom, Pierre Stjernfeldt

Länkar till artiklarna i Jönköpingsposten:

måndag 26 oktober 2015

Nato och kärnvapen på svensk mark – en ödesfråga

Hej!

Detta upprop publiceras inom kort i Blekinges lokaltidningar.

Vi vill att det sprids maximalt även på nätet. Kanske kan det här initiativet stimulera till liknande lokala/regionala upprop.

Hälsningar

Ulf Bjerén, Folket i Bilds Blekingeavdelning
______________________________________________________

Nato och kärnvapen på svensk mark – en ödesfråga

Över folkets huvuden har Natoanhängare närmat Sverige till Nato. Syftet har varit att göra steget kort till fullt medlemskap. Men alliansfriheten har tjänat folket väl och är starkt förankrad hos svenska folket. Den har hållit Sverige utanför två världskrig.

Den aktiva och framgångsrika antikärnvapenpolitik som Sverige tidigare förde och som gav oss ett massivt stöd och trovärdighet under många år i FN hade inte varit och är inte möjlig att föra om Sverige är medlem i Nato.

Nästa år ska riksdagen ta ställning till ett så kallat värdlandsavtal med Nato. Avtalet innebär, när det tillämpas, att vi tillåter Nato att ha trupper eller vapen på svensk mark. Vårt territorium ska få användas som bas för angrepp på tredje land.

Det finns en omständighet som man håller tyst om! Nämligen att det inte finns ett nej till utplacering av kärnvapen i Sverige inskrivet i värdlandsavtalet. Avtalet gäller ju vid såväl övningar, kriser som krig.

Värdlandsavtalet ökar risken att Sverige blir en direkt måltavla i en stormaktskonflikt. Den alliansfrihet som varit vägledande och gett oss fred i nästan tvåhundra år är vårt bästa skydd.

Slutligen: Det finns ingen anledning för en stat att attackera ett alliansfritt Sverige som inte härbärgerar fientliga trupper, baser eller vapen på sitt territorium. Därför säger vi nej till värdlandsavtalet och nej till Natomedlemskap.

Bevara alliansfriheten. Nej till Nato.

Rolf Axelsson, Karlshamn, ledamot av förbundsstyrelsen i Hamnarbetarförbundet
Ulf Bjerén, Karlskrona, aktivist och debattör

Anders Englesson, Asarum, miljöpartist

Ulf Hansson, Lyckeby, vänsterpartist

Roland Mattisson, Holmsjö, vänsterpartist

Hélène Nordin, Karlshamn, miljöpartist

Inger Persson, Lyckeby, S-kvinna

Leif Törnqvist, Ronneby, fredsaktivist

onsdag 21 oktober 2015

Mänskliga rättigheter. Handlar det bara om "demokrati"?

Apropå detta med demokrati eller inte. Demokrati är en mänsklig rättighet inget tu tal om den saken. Dock är det bara en i högen av flera mänskliga rättigheter. Detta är något som man tydligen glömt bort eller som man inte vill höra talas om här i den nordatlantiska sfären.

Rätt till mat, rätt till bostad, rätt till sjukvård, rätt till utbildning, rätt till arbete, social och ekonomisk trygghet är ytterligare några.

Alltså som jag ser det är arbetet med att förbättra de mänskliga rättigheterna en process som tar sin tid. Finns inte mat eller bostad till stora delar av befolkningarna så lär inte den politiska stabiliteten räcka till för att upprätthålla ett demokratiskt system av västtyp heller. Om det nu är demokrati...

Om man ser att processen med de mänskliga rättigheterna går framåt. Bör man då inte ta fasta på det istället för att ideligen hyckla om det vi kallar demokrati här. Jag menar stora delar av världen gör verkliga framsteg vad gäller mänskliga rättigheter nu. Kina t.ex har den snabbaste bekämpningen av fattigdom i världen för närvarande med sina 1,2 miljarder människor att ta hand om. Kan man inte med det säga att det är den regering som räddar mest liv i världen för närvarande? Latinamerika går framåt med stormsteg trots överklassens gnälldemonstrationer. De har lyckats bibehålla sina demokratier efter militärdiktaturernas terror. Detta trots instabila förhållanden. Folken i Latinamerika har flera gånger räddat sina regeringar från överklassens statskupper. Revolutioner som Rapport brukar kalla dessa statskupper.

Libyen hade gått från att vara ett av jordens fattigaste länder till att få Afrikas högsta levnadsstandard och ett system med stor social trygghet. Endast ett stenkast från att gå över till det som betraktas som demokrati här. Nu är allt det förstört. Jag har fått höra att det dör lika mycket människor i Libyen som i Syrien nu och att det är i princip lika fattigt som innan. Fast ingen bryr sig. Där är ju "regimen" störtad. Målet är uppnått. Var finns flyktingvågen därifrån? En miljon svarta flydde söderut i samband med kriget 2011. Hur många som flytt därefter vet jag inte. De tycks inte komma hit hur som helst.

USA, Sverige och övriga västvärlden? Hur går det med de mänskliga rättigheterna där? Framåt, bakåt? Jag kan ju inte se att det gått framåt här de senaste 20 åren. USA som har mest människor i fängelse i hela världen. Där man lägger ner industrier i en hel stad och sen går från hus till hus och slänger ut folk på gatan för att de inte kan betala lån eller hyran längre. Är det framåt?

Alltså hur vore det om vi tittade på trenderna, utvecklingen istället för det statiska nuet. Går det framåt eller går det bakåt? Får människorna det bättre eller får de det sämre?

Samt NATOs förbannade krig. Får människorna det bättre eller får de det sämre efter det? Då menar jag både de som drabbas direkt och vi som bor här. Alltså bättre eller sämre?