tisdag 27 oktober 2015

Förstört, stulet, borta

I Jönköping lördagen den 24/10 hölls föreläsningar i anslutning till en utställning om Syriens förstörda kulturarv. ”Förstört, stulet, borta” var utställningens titel som visade bilder på Syriens fornlämningar som idag blivit till stora delar blivit förstörda. Trots att flera valt att stanna hemma pga de senaste hoten och attackerna mot flyktingar och invandrare i allmänhet så dök ett 50-tal människor upp.
Fadia Restom och Yara Moualla
Tillställningen inleddes med att cellisten George Hayrabedian spelade. Därefter höll Yara Moualla, PhD i universitetet i Berlin, en föreläsning om varför kulturmiljöer attackeras vid väpnade konflikter. Man vill ta bort människors ursprung helt enkelt. Eva Myrdal, FD och arkeolog, berättade mycket levande om Syriens historiska minnesmärken från Medelhavet till Eufrat.
Eva Myrdal
Detta evenemang föregicks av en del diskussion i Jönköpingsposten där Hallpressens kulturchef Anders Rydell frågar sig om Länsmuseet är offer för syrisk propaganda eftersom bilderna är hämtade från Syriens turistministerium och att initiativtagaren Fadia Restom, som bott i Sverige i 25 år, aldrig hymlat om att hon stöder regeringen i Syrien. Länsmuséets kulturchef Sergei Muchin och muséets enhetschef Liselott Munther tillbakavisade detta dagen efter. De menade att utställningen bara handlade om kulturarvet vilket är en av muséets uppgifter att behandla men de ville dock betona att det även var viktigt att se till att ”en del röster inte blir starkare än andra”. Vilket inte ger någon ensamrätt att göra sin röst hörd. I muséets uppgift ligger alltså inte att granska människors åsikter.

Fadia Restom, Pierre Stjernfeldt

Länkar till artiklarna i Jönköpingsposten:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar