måndag 29 augusti 2016

USA-senator i Syrien

I maj i år (2016) besökte USA-senatorn Richard Black Syrien. Det han hade att berätta är av stort allmänt intresse och måste enligt min mening spridas vidare så långt det går. Jag har lyssnat till två intervjuer med honom om denna resa. Den ena är tillsammans med sin medresenär Janice Kortkamp. Båda intervjuerna leds av Jeffrey Steinberg.

Virginia Senator Richard Black tells the truth about Syria and Libya

Syria: Breaking the Propaganda War with Senator Richard Black

Intervjuerna tar upp ett mycket brett spektra från syriskt vardagsliv och religiösa traditioner till hur kriget i Syrien startade och hur folket ställt sig i detta krig.

Han berättar att religionsfriheten i Syrien handlar om mycket mer än tolerans. Den är en del av den syriska folksjälen och kulturen. Den är långt mer utvecklad än i t.ex. USA där man i princip knappt accepterar varandra berättar han. T. ex berättar han om hur man på en tidnings eller TV-redaktion hade hängt upp en stor bild av en julgran på väggen inför julen. Där hade man fäst bilder på stupade redaktionsmedlemmar. De flesta muslimer precis som redaktionens sammansättning i övrigt. Detta skulle varit otänkbart i t.ex. USA säger han att man hedrar muslimer på en kristen symbol på detta sätt men här föll det sig helt naturligt.

En av guiderna på resan berättade att han deltagit i de anti-Assad-demonstrationer som startade innan kriget. Han berättade att det plötsligt kom in folk med svarta al-Qaida-flaggor och började sprida religiöst hat i tågen. Sedan dök de upp mer och mer beväpnade och med allt tyngre vapen i de "fredliga" demonstrationerna. Folket försökte få dem att lämna tågen till att börja med men det kom bara fler.

Det berättas om halshuggningar av folk med fel uppfattning och tro. Chefsarkeologen i Palmyra som var över 80 år och skött om Palmyra i mer än 40 år halshöggs när han inte ville berätta var de finaste fynden fanns. Därefter hängdes han upp och ner till allmän beskådad i ruinen.

Detta och fler historier om sina möten med civila, militärer och höga tjänstemän, däribland president Bashar al-Assad med hustrun Asma al-Assad.

Jag tycker att detta är en av de intressantaste intervjuer jag lyssnat på under hela kriget och de som vill ha en bild av vad som pågår i Syrien borde verkligen lyssna på detta.
Håll till godo:

Virginia Senator Richard Black tells the truth about Syria and Libya

Syria: Breaking the Propaganda War with Senator Richard Black

-----

söndag 28 augusti 2016

86% av stupade terrorister var utlänningar

Här följer en rapport från Carl J. Erixon i "Det goda samhället". Han har gjort beräkningar baserade på de siffror som Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) har gjort. Jag tycker att den får tala för sig själv. Den publicerades 19 september 2015. Kan vi utgå från att nämnda 86% nu har stigit till över 90%?

"Medan vi blundar faller bomberna" heter den.

https://detgodasamhallet.com/2015/09/19/medan-vi-blundar-faller-bomberna/

torsdag 25 augusti 2016

Tre år sedan gasattacken i Goutha

Nu har det gått tre år sedan "gasattacken" i Goutha skedde. Lögnen om "Assadregimens" gasattack har nu upprepats så många gånger att den blivit ett axiom.

Man talade om så mycket som 1500 döda... Vilket FN senare kunde konstatera var rent nys. Hade det varit en professionell attack så hade mycket riktigt tusentals dödats och flera tiotusentals blivit skadade.

Faktum: FN befann sig i Syrien vid tillfället för att på Syriska regeringens begäran undersöka just förekomsten av gasanvändning. Detta eftersom terrorligor gripits vid ett flertal tillfällen med gasbehållare för "amatörbruk" i Syrien och Turkiet.

Faktum: Obama hade vid flera tillfällen veckorna innan händelsen sagt att gasattack var den röda tråd som skulle "tvinga" USA att ingripa.

I detta läge sker alltså den nämnda gasattacken. När regeringen och armén har som minst intresse av den sortens uppmärksamhet.

FN undersökte området och fann drygt 80 påverkade eller skadade. Man undersökte 35 av dessa och kunde konstatera spår av Sarin. Här finns rapporten.

Den märkligaste omständigheten dock är att FN aldrig fick se eller begärde att få se alla de döda eller skadade barn som visades upp på filmer i världens TV-kanaler. Några veckor tidigare hade ett par hundra kvinnor och barn kidnappats i Latakia-området. Flera föräldrar till dessa kände igen sina barn på filmerna. Än idag vet ingen var dessa barn finns. De enda som kan ha den kunskapen är de s.k. ”rebellerna”. Varför visades dessa inte upp för FN? Är det meningen att dessa ska grävas fram i en framtid när dödsorsak inte längre går att fastställa, för att användas i propagandasyfte?

Här är en rapport från hösten 2013 baserat på en utredning av en grupp under ledning av en nunna boende i Syrien; moder Agnes Mariam:

http://tarpley.net/docs/20130915-ISTeams-Ghouta-Report.pdf

I rapporten listas namnen på de saknade vuxna och barnen från Latakia. Rapporten avslutas med orden: ”Det är ett akut behov av en oberoende och opartisk internationell kommission som kan ta reda på dessa barns identitet och var de finns. Har de dött så behöver deras kroppar återfinnas och DNA-testas. Bara då kan vi få ljus över detta historiska fall av massmanipulation.” Samt föräldrarna till barnen kan få ett avslut.

Gasattacken i Goutha är bara en av de lögner vi har serverats vad gäller krigets Syrien. Listan kan göras lång. Faktiskt under de år som jag har följt kriget så har de värsta övergreppen enligt våra nyhetsmedia här alltid skett när FN varit på besök eller om FN har haft omröstning om t.ex. flygförbudzon m.m. i Syrien. När regeringen i Syrien har haft minst intresse av denna typ av uppmärksamhet.

Vi får hoppas att kriget snart tar slut och att Syrien efter det fortfarande är ett fungerande land med fri sjukvård och skolgång upp till och med universitetsnivå. Religionsfrihet och att man har en regering som fortsätter att arbeta framåt mot ett könsjämlikt samhälle enligt den nuvarande grundlagen.

Mer om vad som hände i Goutha:

Var finns barnen i Goutha

Vad hände i Goutha?

Två rapporter om kemvapenattacken i Goutha

Angående gasattacken i Goutha igen

måndag 8 augusti 2016

Polarisering och flyktingpolitik

Då är den nya polariseringspolitiken snart klar. Skiljelinjerna går inte mellan arbete och kapital som det borde. Istället är det flyktingpolitiken och den senaste tidens massinströmning som skapat skiljelinjerna.

Saken är ju också att den stora skiljelinjen inte går mellan "invandrare" och "svenskar". Den verkar gå mellan "invandrarhatare" och "invandrarälskare". Ursäkta ytterlighetsuttrycken här men det är ju det som är grejen med polarisering. Att det inte finns mellanlägen och utrymme för diskussion. Där har våra makthavare verkligen lyckats om detta varit en medveten strategi. Faktum är att denna polarisering i princip redan var utstakad och klar innan Reinfeldts "öppna våra hjärtan"-tal.

Alltså ifrågasätter man flyktingpolitiken sätts man i hatarfacket bland reaktionära högerpopulister av etablissemang och hyckelhumanister. Vilket i sin tur leder till att de som talar om solidaritet med människor som drabbats av västsamfundets krigssvineri hamnar i det andra facket tillsammans med alla överbetalda hycklare som är fullständigt oförmögna att ta till sig och diskutera LO-kollektivets fullt berättigade oro för sin framtid inför senaste tidens skeenden.

Bemanningsföretagen gnuggar händerna och ser framför sig hundratusentals nya möjligheter att sänka löner och försämra arbetsvillkoren för främst LO-kollektivet. Fackföreningarna får allt mindre möjligheter att påverka när det vräks in oorganiserad arbetskraft på marknaden. Människor som inte vill protestera och som är vana att arbeta under betydligt värre omständigheter än vad den fackliga rörelsen här har kämpat till sig.

Antikrigsrörelsen försöker göra sin mycket begränsade del i att propagera för att få stopp på NATO/EUs vidriga krigsinsatser runt om i världen. De fackliga organisationerna måste göra sitt för att se till att alla som kommer in organiserar sig. Den fackliga rörelsens uppgift här är också att se till att motsättningar mellan arbetargrupper på arbetsplatser hålls nere och leder till så lite misshälligheter som möjligt mellan olika grupper. Så att man kan hålla fokus på arbetsköparna och den ordinarie fackliga kampen.

Nu är det ju ett antal år sen jag jobbade inom industrin så det senare kanske framstår som teoretisk rapakalja (med rätta) men faktum är att de som befinner sig där idag måste kunna lösa detta på plats och gemensamt diskutera de fackliga frågorna tillsammans (alla) och hur flyktingströmmen eventuellt ska begränsas.

Alltså hur mycket tål den svenska arbetsmarknaden? Var sätter vi gränsen? Hur får vi stopp på krigspolitiken och därmed flyktingströmmen? Ska vi ha arbetskraftsinvandring under pågående flyktingkris? Om inte. Hur separerar man arbetskraftsinvandrare från flyktingar? Är det över huvud taget möjligt? Med fler frågor som behöver lösas.

Nu kan ni sätta in mig i vilket fack ni vill...

fredag 5 augusti 2016

Krigsförbrytartribunal och Obamas drönare

Jag tittade just på en TV-serie, skit i vilken... ett avsnitt handlar om krigsförbrytartribunalen i Haag... En svart "diktator" från något afrikanskt land (givetvis) står åtalad för krigsförbrytelser. Det sitter bara en svart man i lokalen, den åtalade. Resten är idel vita män och kvinnor som då alltså ska representera humanism och rättvisa som då naturligtvis vinner. Det gör de alltid i den här typen av filmer.

Vad jag förstått är det precis så här det brukar gå till. Det finns t.o.m. de som säger att förutsättningen för att man ska hamna här är att man är just svart.

Att Tony Blair skulle hamna här kan vi glömma. Eller Bush, eller Obama, eller Hillary Clinton, eller Cameron osv...

Samma tribunal som alltså kräver att Saif al-Islam Gaddafi (Gadaffis son) ska ställas inför rätta för krigsbrott efter att Obama, Cameron, Clinton med fler har förstört hans land i grunden. Alltså förvandlat landet till ruiner och en s.k. failed stat med "inbördeskrig", kriminalitet, ditresta IS-krigare m.m.

Saif al-Islam Gaddafi  har hållits fängslad i Libyen sen kriget och också hunnit dömas till döden men släpptes plötsligt i maj i år. Opinionen för honom var för stark och ingen vågade sätta domen i verket.

Nu har också USA börjat bomba Libyen igen. Känns det igen? Afghanistan... samma scenario. Först är man lierad med islamisterna och kallar dem "opposition", "demokratikämpar", "rebeller" m.m. Man förser dem med vapen, pengar och manskap samt hjälper till med flygunderstöd. Sen när man sett till att idioterna fått makten så sätter man igång att bomba dem också.

Läs om USAs bombningar på Nyhetsbanken.

måndag 1 augusti 2016

Välgörenhet?

Jag såg TV-reklamen för "Operation smile"... Ge ett barn ett liv smsa till osv för att hjälpa barn i Afrika med gomspalt. Föräldrarna har inte råd att låta operera. Skicka pengar.

Det är självklart aldrig fel att hjälpa sina medmänniskor. Dock vill jag nämna att länder som Irak, Libyen och Syrien hade fri sjukvård. Där hade alla råd att operera gomspalt innan NATO-samfundet bombade bort detta från folken där. Konstigt att just de länder med fri skattefinansierad sjukvård är de man bombar sönder eller vill bomba sönder.

Alltså man bombar sönder de länder där man hade råd med sjukvård utan att behöva förlita sig på välgörenhet från alla idioter som satt i TV-soffan och jublade när det bombades.

Nej till NATO!