måndag 29 augusti 2016

USA-senator i Syrien

I maj i år (2016) besökte USA-senatorn Richard Black Syrien. Det han hade att berätta är av stort allmänt intresse och måste enligt min mening spridas vidare så långt det går. Jag har lyssnat till två intervjuer med honom om denna resa. Den ena är tillsammans med sin medresenär Janice Kortkamp. Båda intervjuerna leds av Jeffrey Steinberg.

Virginia Senator Richard Black tells the truth about Syria and Libya

Syria: Breaking the Propaganda War with Senator Richard Black

Intervjuerna tar upp ett mycket brett spektra från syriskt vardagsliv och religiösa traditioner till hur kriget i Syrien startade och hur folket ställt sig i detta krig.

Han berättar att religionsfriheten i Syrien handlar om mycket mer än tolerans. Den är en del av den syriska folksjälen och kulturen. Den är långt mer utvecklad än i t.ex. USA där man i princip knappt accepterar varandra berättar han. T. ex berättar han om hur man på en tidnings eller TV-redaktion hade hängt upp en stor bild av en julgran på väggen inför julen. Där hade man fäst bilder på stupade redaktionsmedlemmar. De flesta muslimer precis som redaktionens sammansättning i övrigt. Detta skulle varit otänkbart i t.ex. USA säger han att man hedrar muslimer på en kristen symbol på detta sätt men här föll det sig helt naturligt.

En av guiderna på resan berättade att han deltagit i de anti-Assad-demonstrationer som startade innan kriget. Han berättade att det plötsligt kom in folk med svarta al-Qaida-flaggor och började sprida religiöst hat i tågen. Sedan dök de upp mer och mer beväpnade och med allt tyngre vapen i de "fredliga" demonstrationerna. Folket försökte få dem att lämna tågen till att börja med men det kom bara fler.

Det berättas om halshuggningar av folk med fel uppfattning och tro. Chefsarkeologen i Palmyra som var över 80 år och skött om Palmyra i mer än 40 år halshöggs när han inte ville berätta var de finaste fynden fanns. Därefter hängdes han upp och ner till allmän beskådad i ruinen.

Detta och fler historier om sina möten med civila, militärer och höga tjänstemän, däribland president Bashar al-Assad med hustrun Asma al-Assad.

Jag tycker att detta är en av de intressantaste intervjuer jag lyssnat på under hela kriget och de som vill ha en bild av vad som pågår i Syrien borde verkligen lyssna på detta.
Håll till godo:

Virginia Senator Richard Black tells the truth about Syria and Libya

Syria: Breaking the Propaganda War with Senator Richard Black

-----

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar