tisdag 4 oktober 2016

Folkrätt i Syrien

Jag hör eller snarare ser en del hånfulla kommentarer från bland annat låtsasvänstern som säger att "Assadregimen" inte skulle haft en chans utan hjälp från Ryssland och Iran...

Faktum är att utan utländsk hjälp skulle kriget inte ens ha startat och utan att denna hjälp fortsatt strömma in i form av terrorgrupper från hela världen skulle kriget aldrig ha kunnat fortgå. Då hade ingen hjälp utifrån behövts.

Jag anser att Syriska värnpliktsarmén och deras allierade miliser är de som offrat och fortsätter att offra mest i detta krig med hundratusentals stupade mot de terrorgrupper som USA-koalitionen påstår sig antingen bekämpa eller vara allierade med och som vi här talar om undantagstillstånd för att skydda oss emot. De är också de som är det främsta skyddet för den överväldigande majoritet (90%?) av det syriska folket som bor i regeringskontrollerade områden.

Dock kan det ju vara svårt att stå emot i längden när det hela tiden matas in nytt folk utifrån. 2014 - 2015 var 86% av stupade terrorister utlänningar enligt uträkningar på "rebellernas" egna siffror. De får alltså i princip ingen påfyllning alls inifrån. Vilka betalar och vilka beväpnar och försörjer dem?
Motsvarande siffror på regeringssidan var under samma tid 9% utlänningar... Alltså 91% var syrier som försvarade sitt eget land mot utländska ockupanter.

Vad är det dessa försvarar? Fri sjukvård, fri skolgång ända upp på universitetsnivå, en religionsfrihet som är så djupt rotad att den betraktas som en del av den syriska kulturen. Visst fanns det skäl till missnöje både med levnadsbetingelserna och de politiska förhållandena men demonstrationerna och motdemonstrationerna talade snarare för en möjlig reformering av systemet än för det inbördeskrig som det aldrig har varit.

Alltså vem bestämmer att nuvarande president som stannat kvar plikttroget under hela kriget inte kan vara del av lösningen? USA, EU, NATO, FN eller syriska folket?

Syriska regeringen är FN-legitim och har folkrättsligt rätt och skyldighet enligt mandat från syriska folket i valet 2014 att försvara sitt land. Det är också de som har rätten att begära hjälp utifrån.
USA, Frankrike, Danmark, Israel och alla de hundratusentals avlönade terrorister som befinner sig i Syrien har däremot inget folkrättsligt stöd enligt FN-stadgan att befinna sig i landet. Det är de som är  inkräktarna och den huvudsakliga skulden till det lidande som folken i Syrien, Irak, Jemen med fler genomlider idag och som är orsaken till den massiva flyktingström vi sett senaste åren.

Om Aleppo är Syriens Stalingrad så hoppas åtminstone jag på samma resultat och att de utländska angriparna åker hem. En snar politisk uppgörelse baserad på realistiska kompromisser och internationellt kontrollerade val utan några som helst utifrån kommande krav på vem som får eller inte får medverka är det som måste vara i hela världens största intresse nu.

Alla är elaka i krig. Det är liksom det som är krig. Huruvida vem som varit elakast i detta kriget kanske vi kan få reda på när röken efter krigspropagandan lagt sig. Eller nej det tror jag inte att vi får.

I Indokinakriget har vi ju vant oss vid att Röda Kmererna var elakast. Nu 40 år efter kommer det detaljerade studier om USAs framfart i det kriget som inte ens vi som var aktiva då visste riktigt och att historien kanske behöver skrivas om.