torsdag 22 november 2018

Jemen – det undanskymda kriget

Mars 2015 startade flygkriget mot Jemen av en koalition av arabiska kungadiktaturer anförda av Saudiarabien. Klartecken för anfallet gavs av USA som tillsammans med Storbritannien och Frankrike ställde sig bakom det och själva deltar med krigsinsatser.

Alltså samma aktörer som ligger bakom stödet till terroristerna i Syrien. Förvånande?

På marken går saudierna skoningslöst fram tillsammans med Al Qaida-trupper, Blackwater och legoknektar från Colombia. Det har lett fram till en humanitär katastrof.

Av en befolkning på 27 miljoner är 21 miljoner i behov av akut nödhjälp. Systematiskt har infrastrukturen bombats sönder med 90 000 flyganfall i detta fattiga land med en rik och stolt historia. Målet tycks vara att knäcka Jemen som suverän stat.

Media vilseleder. Det har länge skrivits att cirka 10 000 människor dött. Beräkningar från 2017 visar att 200 000 människor kan ha dött i kriget. Det påstås att det är ett ställföreträdande krig mellan Saudiarabien och Iran som skulle vara lika goda kålsupare.

Men i en ingående analys av Jemenexperten Elisabeth Kendall med 72 referenser framgår att Iran inte alls är materiellt involverat i kriget och ger en blygsam hjälp till Houthis som inte innefattar några tunga vapen.

Houthi-upproret är kopplat till inhemsk politik och krav på suveränitet snarare än religion.

Nu har USA anbefallt förhandlingar och att Sverige kan vara en lämplig plats. Visst är förhandlingar oftast bättre än krig och synnerligen påkallade i fallet Jemen men ändå är det som att sätta bockar till trädgårdsmästare.

Sverige är en liten men hungrig imperialistisk stat, sa en gång CH Hermansson, väl insatt i politisk ekonomi. Och när det gäller Jemen är Sverige i högsta grad delaktig. Så kallad feministisk utrikespolitik till trots har Sverige nära ekonomiska förbindelser med Saudiarabien och säljer bland annat vapen som används i slakten på Jemens folk.

Det finns en geopolitisk aspekt. Folket i Jemen får betala ett högt pris för USA:s, Israels och Saudiarabiens projekt för ett så kallat nytt Mellanöstern och kontroll av sjövägen mellan Asien och Europa.

Men houthierna har ett starkt folkligt stöd och kriget har inte blivit någon quick fix.

Det är vår skyldighet att protestera.ULF BJERÉN

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar